Nieuws

Fietsvergoeding was voor 2001 niet vrijgesteld


Een werkgever vergoedde in de jaren 1996 tot en met 2000 aan zijn medewerkers eenmalig de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer. De nota?s stonden niet op naam van de werkgever maar op die van de betrokken werknemers. Om die reden merkte het UWV
deze vergoedingen aan als premieplichtig loon en niet als vrijgesteld loon in natura. Volgens de Centrale Raad van Beroep was dat terecht, aangezien de zogenaamde fietsregeling in die jaren alleen gold wanneer een werkgever aan zijn werknemer voor woon-werkverkeer
een fiets verstrekte. Met ingang van 1 januari 2001 geldt deze regeling ook als een werkgever de aanschaf van een fiets vergoedt. Daarnaast verstrekte een concernmaatschappij na de beursgang van de moedermaatschappij van de werkgever eind 1999 reischeques
aan de werknemers. De waarde van deze cheques was afhankelijk van de duur van het dienstverband. Deze cheques waren toegezegd door een lid van de raad van bestuur van de concernmaatschappij. Anders dan het UWV was de Centrale Raad van Beroep van oordeel dat
de waarde van deze cheques geen loon vormde. Er was geen sprake van een verstrekking in concernverband omdat de daarvoor vereiste beslissende zeggenschap ontbrak. De concernmaatschappij had een minderheidsbelang in de moedermaatschappij van de werkgever. Er
waren geen andere omstandigheden aangevoerd dan het aandeelhouderschap waaruit een beslissende zeggenschap kon worden afgeleid.

2017-04-12 07:22:07

Klik voor meer nieuws