Nieuws

Stichting die onderneming dreef voldeed niet aan voorwaarden voor vrijstelling


Stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien (en voor zover) zij een onderneming drijven. Een stichting die groepstrainingen verzorgde voor personen die werkzaam waren in de psychotherapeutische zorg hanteerde marktconforme tarieven, zowel voor
de vergoedingen aan haar medewerkers als voor de aan haar cliŽnten in rekening gebrachte vergoedingen. De tariefstelling ging uit van een nettomarge van ? 15 per uur. De stichting behaalde in de jaren 2000, 2001 en 2002 positieve resultaten. Hof Amsterdam
was gezien de activiteiten van de stichting en de daarmee behaalde resultaten van oordeel dat de stichting een onderneming in materiŽle zin dreef. De stichting deed een beroep op een besluit waarin onder voorwaarden vrijstelling van vennootschapsbelasting
wordt verleend. Een van de gestelde voorwaarden is dat de inkomsten hoofdzakelijk worden verkregen door de inzet van vrijwilligers. Aan die voorwaarde voldeed de stichting echter niet, aangezien de medewerkers voor hun werkzaamheden een marktconforme vergoeding
ontvingen. Het Hof wees het beroep daarom af.

2017-04-12 07:22:07

Klik voor meer nieuws