Nieuws

Belastingdienst mocht onjuiste beschikking niet intrekken bij bezwaarprocedure


De belastingdienst honoreerde het in 2002 gedane verzoek van een buitenlandse werknemer om toepassing van de zogenaamde 30%-bewijsregel. Tegen de beschikking werd bezwaar gemaakt omdat de ingangsdatum geruime tijd na de aanvang van de werkzaamheden in
Nederland lag. In 2000 was voor deze werknemer al een verzoek om toepassing van de toen geldende 35%-regeling gedaan dat was afgewezen. Bij de uitspraak op het bezwaar wees de belastingdienst het verzoek alsnog af. Naar het oordeel van Hof Den Bosch had de
inspecteur echter niet de vrijheid om dat te doen. De heroverweging van een beschikking in de bezwaarfase vindt plaats op grondslag van het bezwaar en kan niet leiden tot een verslechtering van de positie van de belanghebbende. Verder bleek uit de verklaring
van de inspecteur op de zitting dat de aanvraag door medewerkers van de belastingdienst was beoordeeld en goedgekeurd, zodat geen sprake was van een schrijf- of tikfout. De afgegeven beschikking bleef in stand.

2017-04-12 07:22:07

Klik voor meer nieuws