Nieuws

Kosten huwelijk DGA geen zakelijke lasten voor BV


Een huwelijk is een gebeurtenis van persoonlijke aard. Met de daaraan verbonden kosten is geen zakelijk belang gediend. Dat betekent dat de kosten van een huwelijk niet ten laste van de winst kunnen worden gebracht. Alleen onder bijzondere omstandigheden
kan van deze regel worden afgeweken. Dergelijke bijzondere omstandigheden deden zich naar het oordeel van Hof Arnhem niet voor in het geval van een BV die de kosten van het huwelijk van de DGA voor haar rekening nam. De DGA was tot het einde van dat jaar directeur
en mede-aandeelhouder van een accountantskantoor. Daarna ging hij los van het kantoor verder. Op het huwelijk waren veel medewerkers van het accountantskantoor aanwezig. Het Hof kon de BV wel volgen in de stelling dat de functie van de DGA ertoe leidde dat
hij samen met zijn echtgenote besloot tot een feest van behoorlijke omvang, maar daarmee maakte de BV nog geen zakelijk belang aannemelijk. Gezien het naderende afscheid van de DGA als directeur van het accountantskantoor en de verkoop van het belang van de
BV in het accountantskantoor had de BV geen zakelijk belang bij het huwelijk.

2017-04-12 07:22:07

Klik voor meer nieuws