Advisering

Iedere ondernemer krijgt te maken met bedrijfseconomische, fiscale en juridische aangelegenheden. De wet- en regelgeving op deze gebieden ontwikkelen zich in een snel tempo. Wij adviseren u omtrent de gevolgen die dit heeft voor uw onderneming. Daarnaast adviseren wij u graag hoe u, als ondernemer, optimaal gebruik kunt maken van de bestaande belastingfaciliteiten. Voorts vormen de jaarrekeningen en fiscale aangiften vaak een aanknopingspunt voor advisering.

Wij bieden u o.a. steun bij:

  • De keuze van de rechtsvorm van uw onderneming en de structuur daarvan
  • Het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting, loonheffingen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en erfbelasting
  • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten
  • Financieringsaanvragen
  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Bedrijfsbeëindigingen, - overnames en -fusies